Pierwsza aplikacja konsolowa w C# cz.2  

W poprzednim wpisie (Tutaj) dowiedziałeś się jak napisać swój pierwszy program, który wyświetla napis “Witam Cię” oraz pamięta tekst (imię) jaki wpisał użytkownik.

 1. Otwórz poprzedni projekt lub stwórz nowy (kroki 1-5 z poprzedniego wpisu)

Aby otworzyć projekt, udaj się do miejsca na dysku gdzie zapisałeś aplikację (w przykładzie z kursu była to lokalizacja C:\Projekty\1_PierwszaAplikacjaKonsolowa\PierwszyProgram) i podwójnym kliknięciem na plik PierwszyProgram.sln otworzysz projekt w Visual Studio

 1. Poznaliśmy metodę Console.Write(“Witam Cię”), która wyświetla tekst. Metoda Console.WriteLine(“Witam Cię”) wyświetla tekst i przechodzi do następnej linii. Dlatego, kiedy napiszemy:

Console.Write(“AAA”);

Console.Write(“BBB”);

Otrzymamy napis:

AAABBB

Natomiast kiedy napiszemy

Console.WriteLine(“AAA”);

Console.WriteLine(“BBB”);

Otrzymamy:

AAA

BBB

Metoda Console.ReadLine() służy do wczytywania, “czytania”, wartości, które pisze użytkownik. Jeśli napiszemy linię:

string wpisanyTekst = Console.ReadLine();

To do zmiennej wpisanyTekst program zapisze wartość wpisaną przez użytkownika i możemy ją używać w dalszej części programi.

Zmodyfikujmy nasz program tak, aby:

 • Wyświetlił tekst: “Wprowadz imię:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej imię
 • Wyświetlił tekst: “Wprowadz nazwisko:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej nazwisko
 • Wyświetlił tekst: “Witam Cię ” następnie tekst ze zmiennej imie i nazwisko

Kod programu powinien wyglądać następująco:

 

 

Ważna uwaga, w C# wszystko co jest napisane w linii za znakami // jest komentarzem i nie wpływa na działanie programu

 

 1. W języku C# podczas deklaracji zmiennej musimy określić jej typ. Czyli jeśli chcemy przechowywać w zmiennej tekst, zmienna musi być typu string, jeśli zmienna ma być liczbą całkowitą, powinna być typu int, jeśli ma zawierać ułamek to typu decimal. Temat zmiennych jest bardzo rozbudowany, ale na potrzeby kursu takie podstawy wystarczą. Co ważne, to fakt, że raz zadeklarowana zmienna nie może zmieniać swojego typu podczas działania programu, możemy zmieniać wartość, ale nie możemy zmieniać typu.

 

 1. Zmodyfikujmy nasz program tak, aby po wczytaniu imienia i nazwiska, poprosił też o datę urodzenia. Scenariusz działąnia programu jest więc następujący :
 • Wyświetlił tekst: “Wprowadz imię:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej imie
 • Wyświetlił tekst: “Wprowadz nazwisko:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej nazwisko
 • Wyświetlił tekst: “Wprowadz datę urodzenia”
 • Wyświetlił tekst: “dzień:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej dataUrodzeniaDzien
 • Wyświetlił tekst: “miesiąc:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej dataUrodzeniaMiesiac
 • Wyświetlił tekst: “rok:”
 • Wprowadzone przez użytkownika text zapisał do zmiennej dataUrodzeniaRok
 • Wyświetlił tekst: “Witam Cię ” następnie tekst ze zmiennej imie i naziwsko oraz data urodzenia

 

Nasz kod może wyglądać w następujący sposób:

 

 

            Klikamy F5 lub przycisk Start w Visual Studio i widzimy:

 

 

 1. Dodajmy jeszcze jedną funkcję do programu, niech na koniec poinformuje nas, ile dni przeżyliśmy.

Użytkownik wprowadza datę urodzin, ale program pamięta ją jako tekst więc nie rozumie, że to cyfry, ani tym bardziej data. My musimy mu o tym powiedzieć, możemy to zrobić tworząc zmienną typu DateTime, aby ją utworzyć piszemy:

 

 

Kiedy otworzymy nawias po słowie DateTime, Visual Studio podpowie nam, że mamy 12 sposobów na utworzenie nowej zmiennej typu

 

DateTime, możemy to zrobić nie podająć żadych parametrów np:

new Datetime()

 

Lub tak jak na obrazku podać parametry rok, miesiąc, dzień, np:

new DateTime(1976, 7, 19)

Otrzymujemy też informację, że wszystkie parametry muszą być cyframi. W naszym przykłądzie data jest zapisana w 3 zmiennych (dataUrodzeniaDzien, dataUrodzeniaMiesiac, dataUrodzeniaRok) w postaci tekstu, więc musimy powiedzieć programowni, że ten tekst to cyfry. Robimy to za pomocą parsowania np:

int.Parse(“3”)

Funkcja, która na wejściu dostanie tekst “3” zwróci nam liczbę 3.

Tak więc nasz program modyfikujemy w następujący sposób:

 

 • Parsujemy tekst na cyfry
 • Z cyfr tworzymy datę urodzenia
 • Odejmujemy datę urodzenia od dzisiejszej daty
 • Wyświetlamy rezultat

                 Uruchamiamy program i widzimy rezultat:

 

POWODZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *